در حال انجام

کالا با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

اطلاعات شخصی با موفقیت ویرایش شد
 - برس یکبار مصرف Multi brush

برس یکبار مصرف Multi brush دنبر

9,800 تومان
 - اپلیکاتور یکبار مصرف Maxi Brush

اپلیکاتور یکبار مصرف Maxi Brush دنبر

33,000 تومان
 - اپلیکاتور یکبار مصرف EZ Floss

اپلیکاتور یکبار مصرف EZ Floss دنبر

9,500 تومان
Periodontal Probe - پروب پریودونتال

پروب پریودونتال مدسی

50,000 تومان
Plastic Instrument - پلاستیک اینسترومنت

پلاستیک اینسترومنت مدسی

40,000 تومان
Bennet T-Bunisher - تی برنیشر بنت

تی برنیشر بنت مدسی

40,000 تومان
Ivory Matrix Holder - ماتریکس هولدر آیوری

ماتریکس هولدر آیوری مدسی

75,000 تومان
Articulation paper tweezers U-shape - فورسپس کاغذ آرتیکولاسیون نعلی شکل

فورسپس کاغذ آرتیکولاسیون نعلی شکل مدسی

170,000 تومان
Frahm amalgam carver - آمالگام کارور لوزی شکل فرام

آمالگام کارور لوزی شکل فرام مدسی

50,000 تومان
Condenser round head - کندانسور سر گرد دوسره

کندانسور سر گرد دوسره مدسی

40,000 تومان
Round Burnisher - برنیشر گرد دو سره

برنیشر گرد دو سره مدسی

40,000 تومان
Round burnisher TC-Titanium coated - برنیشر گرد ریز TC طلایی

برنیشر گرد ریز TC طلایی مدسی

72,000 تومان
1