در حال انجام

کالا با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

اطلاعات شخصی با موفقیت ویرایش شد
Endo Frost - اسپری سرما زا اندوفراست

اسپری سرما زا اندوفراست روکو

49,500 تومان
PEESO REAMER - دریل پیزو ریمر

دریل پیزو ریمر دنتسپلای مایلیفر

132,000 تومان
GATES GLIDDEN DRILL - دریل گیتس گلیدن

دریل گیتس گلیدن دنتسپلای مایلیفر

132,000 تومان
ENDO-STAND - اندو استند

اندو استند دنتسپلای مایلیفر

156,000 تومان
CAVITY ACCESS Z - ست کویتی اکسس

ست کویتی اکسس دنتسپلای مایلیفر

270,000 تومان
Luna - رول پنبه سایز 2

رول پنبه سایز 2 روکو

35,000 تومان
Handy Lentulo - لنتولوی دستی

لنتولوی دستی دنتسپلای مایلیفر

104,000 تومان
Needle holder and cutter - کاتر و نیدل هولدر

کاتر و نیدل هولدر مدسی

10,000 تومان
Gutta cut and fit - گوتا کات

گوتا کات آپاداناتک

35,000 تومان
1