در حال انجام

کالا با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

اطلاعات شخصی با موفقیت ویرایش شد
MINI-ENDO-BLOC - مینی-اندو-بلاک

مینی-اندو-بلاک دنتسپلای مایلیفر

120,000 تومان
PEESO REAMER - دریل پیزو ریمر

دریل پیزو ریمر دنتسپلای مایلیفر

110,000 تومان
GATES GLIDDEN DRILL - دریل گیتس گلیدن

دریل گیتس گلیدن دنتسپلای مایلیفر

110,000 تومان
ENDO-STAND - اندو استند

اندو استند دنتسپلای مایلیفر

120,000 تومان
CAVITY ACCESS Z - ست کویتی اکسس

ست کویتی اکسس دنتسپلای مایلیفر

180,000 تومان
Handy Lentulo - لنتولوی دستی

لنتولوی دستی دنتسپلای مایلیفر

74,000 تومان
1