در حال انجام

کالا با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

اطلاعات شخصی با موفقیت ویرایش شد
Jet Blue Bite - ماده سیلیکونی ثبت بایت

ماده سیلیکونی ثبت بایت کلتن

86,000 تومان
Putty Speedex - پوتی اسپیدکس

پوتی اسپیدکس آسیا شیمی طب

105,000 تومان
Universal Activator Speedex - اکتیواتور اسپیدکس

اکتیواتور اسپیدکس آسیا شیمی طب

37,000 تومان
Chromaprint Alginate - آلژینات کروماپرینت

آلژینات کروماپرینت آسیا شیمی طب

21,500 تومان
Light body Speedex - لایت بادی اسپیدکس

لایت بادی اسپیدکس آسیا شیمی طب

36,000 تومان
DuraLay Inlay pattern resin - آکریل دورالی رزین اینله

آکریل دورالی رزین اینله آسیا شیمی طب

152,000 تومان
 - مایع آکریل رزین اینله

مایع آکریل رزین اینله آسیا شیمی طب

58,500 تومان
President putty A Silicone - پوتی ماده قالبگیری پرزیدنت سیلیکون افزایشی2020

پوتی ماده قالبگیری پرزیدنت سیلیکون افزایشی2020 کلتن

134,000 تومان
President Light Body A Silicone - لایت بادی ماده قالبگیری پرزیدنت سیلیکون افزایشی 2020

لایت بادی ماده قالبگیری پرزیدنت سیلیکون افزایشی 2020 کلتن

116,000 تومان
President Regular Body A Silicone - رگولار بادی ماده قالبگیری پرزیدنت سیلیکون افزایشی

رگولار بادی ماده قالبگیری پرزیدنت سیلیکون افزایشی کلتن

116,000 تومان
Speedex (C – Silicone) - ست ماده قالب گیری Speedex دو اکتیواتور سیلیکون تراکمی

ست ماده قالب گیری Speedex دو اکتیواتور سیلیکون تراکمی آسیا شیمی طب

179,000 تومان
1