در حال انجام

کالا با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

اطلاعات شخصی با موفقیت ویرایش شد
 - دیستال اند کاتر

دیستال اند کاتر تری ام یونیتک

1,100,000 تومان
 - پلایر وینگارت

پلایر وینگارت تری ام یونیتک

1,000,000 تومان
Positioning Gauge - گیج قلمی

گیج قلمی تری ام یونیتک

1,180,000 تومان
Band Removing Pliers - پلایر بند ریموور

پلایر بند ریموور تری ام یونیتک

900,000 تومان
Bond Removing Pliers - پلایر باند ریموور

پلایر باند ریموور تری ام یونیتک

900,000 تومان
 - پلایر سه شاخ

پلایر سه شاخ تری ام یونیتک

850,000 تومان
Wire Cutter  - پلایر وایر کاتر

پلایر وایر کاتر تری ام یونیتک

1,150,000 تومان
Pin and Ligature Cutter  - پلایر لیگاچر کاتر

پلایر لیگاچر کاتر تری ام یونیتک

1,150,000 تومان
 - پلایر برد بیک (139)

پلایر برد بیک (139) تری ام یونیتک

1,050,000 تومان
Band Pusher  - بند پوشر

بند پوشر تری ام یونیتک

430,000 تومان
Band Seater - بند سیتر

بند سیتر تری ام یونیتک

160,000 تومان
1