در حال انجام

کالا با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

اطلاعات شخصی با موفقیت ویرایش شد
3M Unitek  
 - دیستال اند کاتر

دیستال اند کاتر تری ام یونیتک

1,100,000 تومان
 - پلایر وینگارت

پلایر وینگارت تری ام یونیتک

1,000,000 تومان
Positioning Gauge - گیج قلمی

گیج قلمی تری ام یونیتک

1,180,000 تومان
Band Removing Pliers - پلایر بند ریموور

پلایر بند ریموور تری ام یونیتک

900,000 تومان
Bond Removing Pliers - پلایر باند ریموور

پلایر باند ریموور تری ام یونیتک

900,000 تومان
 - پلایر سه شاخ

پلایر سه شاخ تری ام یونیتک

850,000 تومان
Wire Cutter  - پلایر وایر کاتر

پلایر وایر کاتر تری ام یونیتک

1,150,000 تومان
Pin and Ligature Cutter  - پلایر لیگاچر کاتر

پلایر لیگاچر کاتر تری ام یونیتک

1,150,000 تومان
 - پلایر برد بیک (139)

پلایر برد بیک (139) تری ام یونیتک

1,050,000 تومان
Band Pusher  - بند پوشر

بند پوشر تری ام یونیتک

430,000 تومان
Band Seater - بند سیتر

بند سیتر تری ام یونیتک

160,000 تومان
Transbond™ PLUS Color Change Adhesive - کامپوزیت تغییر رنگ دهنده  ترنسباند پلاس

کامپوزیت تغییر رنگ دهنده ترنسباند پلاس تری ام یونیتک

610,000 تومان
Unite™ Bonding Adhesive - کامپوزیت نومیکس

کامپوزیت نومیکس تری ام یونیتک

690,000 تومان
Transbond™ Plus Self Etching Primer - سلف اچ پرایمر ترنسباند

سلف اچ پرایمر ترنسباند تری ام یونیتک

160,000 تا 650,000 تومان
 - الاستیک مدیوم و هوی

الاستیک مدیوم و هوی تری ام یونیتک

130,000 تومان
 - چین الاستیک

چین الاستیک تری ام یونیتک

138,000 تومان
 - اورینگ

اورینگ تری ام یونیتک

150,000 تومان
 - براکت فلزی جمنای  MBT022

براکت فلزی جمنای MBT022 تری ام یونیتک

225,000 تومان
 - براکت فلزی ویکتوری سری لو پروفایل  MBT022

براکت فلزی ویکتوری سری لو پروفایل MBT022 تری ام یونیتک

350,000 تومان
 - براکت فلزی سلف لیگیت اسمارت کلیپ

براکت فلزی سلف لیگیت اسمارت کلیپ تری ام یونیتک

850,000 تا 1,100,000 تومان
 - براکت سلف لیگیت اکتیو ویکتوری Roth022

براکت سلف لیگیت اکتیو ویکتوری Roth022 تری ام یونیتک

1,100,000 تومان
 - کیت 300 عددی بند مولر اطفال

کیت 300 عددی بند مولر اطفال تری ام یونیتک

2,500,000 تومان
 - کیت 100 عددی بند مولر اطفال

کیت 100 عددی بند مولر اطفال تری ام یونیتک

895,000 تومان
 - باکال تیوب 018 Nonconvertible

باکال تیوب 018 Nonconvertible تری ام یونیتک

170,000 تومان
 - باکال تیوب 018 Convertible

باکال تیوب 018 Convertible تری ام یونیتک

170,000 تومان
 - سیم لیگاچر پریفرم

سیم لیگاچر پریفرم تری ام یونیتک

130,000 تومان
 - سیم استیل مستقیم

سیم استیل مستقیم تری ام یونیتک

84,000 تومان
 - سیم TWIST مستقیم

سیم TWIST مستقیم تری ام یونیتک

216,000 تومان
 - آرچ وایر استیل 016

آرچ وایر استیل 016 تری ام یونیتک

50,000 تا 80,000 تومان
 - آرچ وایر استیل 017x025

آرچ وایر استیل 017x025 تری ام یونیتک

70,000 تومان
 - لینگوال باتن

لینگوال باتن تری ام یونیتک

78,000 تا 85,000 تومان
 - کویل اسپرینگ نیتی (فنر)

کویل اسپرینگ نیتی (فنر) تری ام یونیتک

225,000 تا 265,000 تومان
FORSUS EZ2 - فورسوس فانکشنال ثابت کلاس2

فورسوس فانکشنال ثابت کلاس2 تری ام یونیتک

1,860,000 تومان
 - آرچ وایر استیل 019x025

آرچ وایر استیل 019x025 تری ام یونیتک

70,000 تا 105,000 تومان
 - آرچ وایر نیتی 012

آرچ وایر نیتی 012 تری ام یونیتک

148,000 تومان
 - آرچ وایر نیتی 014

آرچ وایر نیتی 014 تری ام یونیتک

110,000 تا 138,000 تومان
 - آرچ وایر نیتی 016

آرچ وایر نیتی 016 تری ام یونیتک

110,000 تا 138,000 تومان
 - آرچ وایر نیتی 018

آرچ وایر نیتی 018 تری ام یونیتک

110,000 تا 138,000 تومان
 - آرچ وایر نیتی 016x022

آرچ وایر نیتی 016x022 تری ام یونیتک

115,000 تومان
 - آرچ وایر نیتی 017x025

آرچ وایر نیتی 017x025 تری ام یونیتک

115,000 تا 150,000 تومان
 - آرچ وایر نیتی 019x025

آرچ وایر نیتی 019x025 تری ام یونیتک

115,000 تا 150,000 تومان
 - آرچ وایر نیتی سوپرالاستیک 014

آرچ وایر نیتی سوپرالاستیک 014 تری ام یونیتک

99,000 تومان
 - آرچ وایر نیتی سوپرالاستیک 016

آرچ وایر نیتی سوپرالاستیک 016 تری ام یونیتک

99,000 تومان
 - آرچ وایر نیتی سوپرالاستیک 018

آرچ وایر نیتی سوپرالاستیک 018 تری ام یونیتک

99,000 تومان
 - آرچ وایر نیتی سوپرالاستیک  019x025

آرچ وایر نیتی سوپرالاستیک 019x025 تری ام یونیتک

99,000 تومان
 - آرچ وایر هانت 016

آرچ وایر هانت 016 تری ام یونیتک

110,000 تا 138,000 تومان
 - آرچ وایر هانت 018

آرچ وایر هانت 018 تری ام یونیتک

138,000 تومان
 - آرچ وایر هانت 016x022

آرچ وایر هانت 016x022 تری ام یونیتک

115,000 تومان
 - آرچ وایر هانت 017x025

آرچ وایر هانت 017x025 تری ام یونیتک

115,000 تا 150,000 تومان
 - آرچ وایر هانت 019x025

آرچ وایر هانت 019x025 تری ام یونیتک

115,000 تا 150,000 تومان
 - سپریتور

سپریتور تری ام یونیتک

290,000 تومان
 - آرچ وایر استیل هوکدار 019x025

آرچ وایر استیل هوکدار 019x025 تری ام یونیتک

250,000 تومان
 - باکال تیوب 022 Convertible

باکال تیوب 022 Convertible تری ام یونیتک

110,000 تومان
Transbond™ XT Light Cure Adhesive - کامپوزیت ترنسباند ایکس تی

کامپوزیت ترنسباند ایکس تی تری ام یونیتک

520,000 تومان
Smartclip   - براکت سلف لیگیت سرامیکی کلاریتی هوکدار MBT022

براکت سلف لیگیت سرامیکی کلاریتی هوکدار MBT022 تری ام یونیتک

1,710,000 تومان
 - براکت سرامیکی CLARITY ADVANCED

براکت سرامیکی CLARITY ADVANCED تری ام یونیتک

1,580,000 تومان