در حال انجام

کالا با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

اطلاعات شخصی با موفقیت ویرایش شد
COLTENE  
 FillUP! - کامپوزیت بالک دوآل کیور FillUp

کامپوزیت بالک دوآل کیور FillUp کلتن

132,000 تومان
HyFlex EDM - ShapingSet - فایل روتاری HyFlex EDM - ShapingSet

فایل روتاری HyFlex EDM - ShapingSet کلتن

183,500 تومان
HyFlex CM - فایل روتاری HyFlex CM

فایل روتاری HyFlex CM کلتن

310,000 تومان
PERFECT TCS II   - ست سرقلم  45º Diamond Loop

ست سرقلم 45º Diamond Loop کلتن

360,000 تومان
PERFECT TCS II   - ست سرقلم Straight Long Loop

ست سرقلم Straight Long Loop کلتن

360,000 تومان
PERFECT TCS II   - ست سرقلم 45º Long Loop

ست سرقلم 45º Long Loop کلتن

360,000 تومان
PERFECT TCS II   - ست سرقلم 45º Tapered Knife

ست سرقلم 45º Tapered Knife کلتن

360,000 تومان
PERFECT TCS II   - ست سرقلم 45º Straight Knife

ست سرقلم 45º Straight Knife کلتن

360,000 تومان
PERFECT TCS II   - ست کامل سرقلم های دستگاه الکتروسرجری

ست کامل سرقلم های دستگاه الکتروسرجری کلتن

1,200,000 تومان
COMPONEER - ست 6 عددی ریفیل کامپونیر برلیانت

ست 6 عددی ریفیل کامپونیر برلیانت کلتن

900,000 تومان
COMPONEER - ریفیل تک عددی کامپونیر برلیانت فک بالا سایزS

ریفیل تک عددی کامپونیر برلیانت فک بالا سایزS کلتن

150,000 تومان
COMPONEER - ریفیل تک عددی کامپونیر برلیانت فک بالا سایزM

ریفیل تک عددی کامپونیر برلیانت فک بالا سایزM کلتن

150,000 تومان
COMPONEER - ریفیل تک عددی کامپونیر برلیانت فک بالا سایزL

ریفیل تک عددی کامپونیر برلیانت فک بالا سایزL کلتن

150,000 تومان
COMPONEER - ریفیل تک عددی کامپونیر برلیانت فک بالا سایزXL

ریفیل تک عددی کامپونیر برلیانت فک بالا سایزXL کلتن

150,000 تومان
COMPONEER - ریفیل تک عددی کامپونیر برلیانت فک پایین سایزS

ریفیل تک عددی کامپونیر برلیانت فک پایین سایزS کلتن

150,000 تومان
COMPONEER - ریفیل تک عددی کامپونیر برلیانت فک پایین سایزM

ریفیل تک عددی کامپونیر برلیانت فک پایین سایزM کلتن

150,000 تومان
HyFlex EDM - Orifice Opener - فایل روتاری HyFlex EDM - Orifice Opener

فایل روتاری HyFlex EDM - Orifice Opener کلتن

183,500 تومان
HyFlex EDM - FinishingSet -  فایل روتاری HyFlex EDM - FinishingSet

فایل روتاری HyFlex EDM - FinishingSet کلتن

183,500 تومان
HyFlex EDM - Finishing File -  فایل روتاری HyFlex EDM - Finishing File

فایل روتاری HyFlex EDM - Finishing File کلتن

183,500 تومان
President Light Body A Silicone - لایت بادی ماده قالبگیری پرزیدنت سیلیکون افزایشی 2020

لایت بادی ماده قالبگیری پرزیدنت سیلیکون افزایشی 2020 کلتن

116,000 تومان
Perfect TCS II electrode sheath set of 3 - ست سرقلم سه تایی Perfetc TSC II

ست سرقلم سه تایی Perfetc TSC II کلتن

560,000 تومان