در حال انجام

کالا با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

اطلاعات شخصی با موفقیت ویرایش شد
ACT  
Brilliant EverGlow  - کامپوزیت ساب میکرون هیبرید BRILLIANT EverGlow

کامپوزیت ساب میکرون هیبرید BRILLIANT EverGlow آسیا شیمی طب

0 تومان
Oralloy - آمالکپ یک واحدی اورآلوی

آمالکپ یک واحدی اورآلوی آسیا شیمی طب

324,500 تومان
Oralloy  - آمالکپ دو واحدی اورآلوی

آمالکپ دو واحدی اورآلوی آسیا شیمی طب

434,500 تومان
Oralloy - آمالکپ سه واحدی اورآلوی

آمالکپ سه واحدی اورآلوی آسیا شیمی طب

544,500 تومان
COLTOSOL F - خمیر پانسمان کلتوزول

خمیر پانسمان کلتوزول آسیا شیمی طب

39,000 تومان
Universal Activator Speedex - اکتیواتور اسپیدکس

اکتیواتور اسپیدکس آسیا شیمی طب

37,000 تومان
Light body Speedex - لایت بادی اسپیدکس

لایت بادی اسپیدکس آسیا شیمی طب

36,000 تومان
Speedex (C – Silicone) - ست ماده قالب گیری Speedex دو اکتیواتور سیلیکون تراکمی

ست ماده قالب گیری Speedex دو اکتیواتور سیلیکون تراکمی آسیا شیمی طب

179,000 تومان