در حال انجام

کالا با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

اطلاعات شخصی با موفقیت ویرایش شد
ACT  
Brilliant EverGlow  - کامپوزیت ساب میکرون هیبرید BRILLIANT EverGlow

کامپوزیت ساب میکرون هیبرید BRILLIANT EverGlow آسیا شیمی طب

75,000 تومان
 - اسید اچ سرنگی 18 گرمی

اسید اچ سرنگی 18 گرمی آسیا شیمی طب

54,000 تومان
COLTOSOL F - خمیر پانسمان کلتوزول

خمیر پانسمان کلتوزول آسیا شیمی طب

39,000 تومان
 - محلول ضدعفونی کننده آلپروسپت- بطری 500 میلی لیتری

محلول ضدعفونی کننده آلپروسپت- بطری 500 میلی لیتری آسیا شیمی طب

19,800 تومان
 - محلول ضدعفونی کننده آلپروسپت- بطری 1 لیتری

محلول ضدعفونی کننده آلپروسپت- بطری 1 لیتری آسیا شیمی طب

37,200 تومان
 - محلول ضدعفونی کننده آلپروسپت-گالن 4 لیتری

محلول ضدعفونی کننده آلپروسپت-گالن 4 لیتری آسیا شیمی طب

142,000 تومان
 - محلول ضدعفونی کننده بی آی بی فورت اکو-یک لیتری

محلول ضدعفونی کننده بی آی بی فورت اکو-یک لیتری آسیا شیمی طب

142,000 تومان
 - محلول ضدعفونی کننده بی آی بی فورت اکو-4 لیتری

محلول ضدعفونی کننده بی آی بی فورت اکو-4 لیتری آسیا شیمی طب

520,000 تومان
Universal Activator Speedex - اکتیواتور اسپیدکس

اکتیواتور اسپیدکس آسیا شیمی طب

37,000 تومان
 - محلول ضدعفونی کننده بی آی بی فورت اکو-250 میلی لیتری

محلول ضدعفونی کننده بی آی بی فورت اکو-250 میلی لیتری آسیا شیمی طب

41,500 تومان
 - محلول ضدعفونی کننده آماده مصرف مینوتن-4لیتری

محلول ضدعفونی کننده آماده مصرف مینوتن-4لیتری آسیا شیمی طب

225,000 تومان
 - محلول ضدعفونی کننده آماده مصرف مینوتن-500 میلی لیتری

محلول ضدعفونی کننده آماده مصرف مینوتن-500 میلی لیتری آسیا شیمی طب

29,500 تومان
 - محلول ضدعفونی کننده آماده مصرف مینوتن اسپری-1 لیتری

محلول ضدعفونی کننده آماده مصرف مینوتن اسپری-1 لیتری آسیا شیمی طب

52,500 تومان
Light body Speedex - لایت بادی اسپیدکس

لایت بادی اسپیدکس آسیا شیمی طب

36,000 تومان
DuraLay Inlay pattern resin - آکریل دورالی رزین اینله (ریلاینس آمریکا)

آکریل دورالی رزین اینله (ریلاینس آمریکا) آسیا شیمی طب

184,000 تومان
 - مایع آکریل رزین اینله

مایع آکریل رزین اینله آسیا شیمی طب

58,500 تومان
Speedex (C – Silicone) - ست ماده قالب گیری Speedex دو اکتیواتور سیلیکون تراکمی

ست ماده قالب گیری Speedex دو اکتیواتور سیلیکون تراکمی آسیا شیمی طب

179,000 تومان
Anatomic wooden wedges - وج چوبی آناتومیک

وج چوبی آناتومیک آسیا شیمی طب

32,000 تومان