در حال انجام

کالا با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

اطلاعات شخصی با موفقیت ویرایش شد
ACT  
Test - تست

تست آسیا شیمی طب

100 تومان
Preventa - وارنیش سدیم فلوراید آریادنت

وارنیش سدیم فلوراید آریادنت آسیا شیمی طب

22,000 تومان
Oralloy - آمالکپ یک واحدی اورآلوی

آمالکپ یک واحدی اورآلوی آسیا شیمی طب

218,000 تومان
Oralloy  - آمالکپ دو واحدی اورآلوی

آمالکپ دو واحدی اورآلوی آسیا شیمی طب

274,500 تومان
Oralloy - آمالکپ سه واحدی اورآلوی

آمالکپ سه واحدی اورآلوی آسیا شیمی طب

330,000 تومان
 - اسید اچ سرنگی 18 گرمی

اسید اچ سرنگی 18 گرمی آسیا شیمی طب

42,500 تومان
 - فایل آریادنت

فایل آریادنت آسیا شیمی طب

12,000 تومان
COLTOSOL F - خمیر پانسمان کلتوزول

خمیر پانسمان کلتوزول آسیا شیمی طب

31,000 تومان
Duoshade Nano Formola - کامپوزیت سینرژی نانو فرمولا

کامپوزیت سینرژی نانو فرمولا آسیا شیمی طب

36,000 تومان
 - محلول ضدعفونی کننده آلپروسپت- بطری 500 میلی لیتری

محلول ضدعفونی کننده آلپروسپت- بطری 500 میلی لیتری آسیا شیمی طب

16,500 تومان
 - محلول ضدعفونی کننده آلپروسپت- بطری 1 لیتری

محلول ضدعفونی کننده آلپروسپت- بطری 1 لیتری آسیا شیمی طب

31,000 تومان
 - محلول ضدعفونی کننده آلپروسپت-گالن 4 لیتری

محلول ضدعفونی کننده آلپروسپت-گالن 4 لیتری آسیا شیمی طب

118,000 تومان
 - محلول ضدعفونی کننده بی آی بی فورت اکو-یک لیتری

محلول ضدعفونی کننده بی آی بی فورت اکو-یک لیتری آسیا شیمی طب

118,000 تومان
 - محلول ضدعفونی کننده بی آی بی فورت اکو-4 لیتری

محلول ضدعفونی کننده بی آی بی فورت اکو-4 لیتری آسیا شیمی طب

434,000 تومان
Putty Speedex - پوتی اسپیدکس

پوتی اسپیدکس آسیا شیمی طب

105,000 تومان
Universal Activator Speedex - اکتیواتور اسپیدکس

اکتیواتور اسپیدکس آسیا شیمی طب

37,000 تومان
 - محلول ضدعفونی کننده بی آی بی فورت اکو-250 میلی لیتری

محلول ضدعفونی کننده بی آی بی فورت اکو-250 میلی لیتری آسیا شیمی طب

34,500 تومان
 - محلول ضدعفونی کننده آماده مصرف مینوتن-4 لیتری

محلول ضدعفونی کننده آماده مصرف مینوتن-4 لیتری آسیا شیمی طب

188,000 تومان
 - محلول ضدعفونی کننده آماده مصرف مینوتن-500 میلی لیتری

محلول ضدعفونی کننده آماده مصرف مینوتن-500 میلی لیتری آسیا شیمی طب

24,500 تومان
 - محلول ضدعفونی کننده آماده مصرف مینوتن اسپری-1 لیتری

محلول ضدعفونی کننده آماده مصرف مینوتن اسپری-1 لیتری آسیا شیمی طب

44,000 تومان
Margin Bond - مارجین باند

مارجین باند آسیا شیمی طب

38,000 تومان
Chromaprint Alginate - آلژینات کروماپرینت

آلژینات کروماپرینت آسیا شیمی طب

21,500 تومان
Light body Speedex - لایت بادی اسپیدکس

لایت بادی اسپیدکس آسیا شیمی طب

36,000 تومان
DuraLay Inlay pattern resin - آکریل دورالی رزین اینله

آکریل دورالی رزین اینله آسیا شیمی طب

152,000 تومان
 - مایع آکریل رزین اینله

مایع آکریل رزین اینله آسیا شیمی طب

58,500 تومان
Fissure Sealant  - فیشور سیلانت 1.2 گرمی

فیشور سیلانت 1.2 گرمی آسیا شیمی طب

20,000 تومان
Fissure Sealant  - فیشور سیلانت 2.3 گرمی

فیشور سیلانت 2.3 گرمی آسیا شیمی طب

31,500 تومان