در حال انجام

کالا با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

اطلاعات شخصی با موفقیت ویرایش شد
Septodont  
Biodentine - بیودنتین

بیودنتین سپتودونت

45,000 تا 630,000 تومان
Alveogyl - آلووژیل ماده پانسمان درای ساکت

آلووژیل ماده پانسمان درای ساکت سپتودونت

132,000 تومان
Largal Ultra - محلول لارگال اولترا

محلول لارگال اولترا سپتودونت

120,000 تومان
Endomethasone N - پودر سیلر اندومتازون N

پودر سیلر اندومتازون N سپتودونت

154,000 تومان
Endomethasone N - کیت سیلر اندومتازون N

کیت سیلر اندومتازون N سپتودونت

260,000 تومان
Canal+ - ژل کانال پلاس

ژل کانال پلاس سپتودونت

120,000 تومان