در حال انجام

کالا با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

اطلاعات شخصی با موفقیت ویرایش شد
PERFECT TCS II   - دستگاه الکتروسرجری Perfect TCS II

دستگاه الکتروسرجری Perfect TCS II کلتن

5,450,000 تومان
PERFECT TCS II   - ست سرقلم  45º Diamond Loop

ست سرقلم 45º Diamond Loop کلتن

286,000 تومان
PERFECT TCS II   - ست سرقلم 90º AP 1½

ست سرقلم 90º AP 1½ کلتن

286,000 تومان
PERFECT TCS II   - ست سرقلم Straight Long Loop

ست سرقلم Straight Long Loop کلتن

286,000 تومان
PERFECT TCS II   - ست سرقلم Straight Round Loop

ست سرقلم Straight Round Loop کلتن

286,000 تومان
PERFECT TCS II   - ست سرقلم 45º Tapered Knife

ست سرقلم 45º Tapered Knife کلتن

286,000 تومان
PERFECT TCS II   - ست سرقلم 45º Straight Knife

ست سرقلم 45º Straight Knife کلتن

286,000 تومان
PERFECT TCS II   - ست کامل سرقلم های دستگاه الکتروسرجری

ست کامل سرقلم های دستگاه الکتروسرجری کلتن

900,000 تومان
1