در حال انجام

کالا با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

اطلاعات شخصی با موفقیت ویرایش شد
MyRay  
RXDC eXTend - دستگاه رادیوگرافی پری آپیکال RXDC eXTend

دستگاه رادیوگرافی پری آپیکال RXDC eXTend مای ری

0 تومان
RXDC HyperSphere+ - دستگاه رادیوگرافی پری آپیکال RXDC Plus

دستگاه رادیوگرافی پری آپیکال RXDC Plus مای ری

0 تومان
X-POD - سیستم سنسور دیجیتال رادیوگرافی X POD

سیستم سنسور دیجیتال رادیوگرافی X POD مای ری

21,146,000 تومان
HYPERION X5 - دستگاه رادیوگرافی دیجیتال پانورامیک Hyperion X5

دستگاه رادیوگرافی دیجیتال پانورامیک Hyperion X5 مای ری

0 تومان
Hy-Scan - دستگاه فسفرپلیت اسکنر Hy-Scan

دستگاه فسفرپلیت اسکنر Hy-Scan مای ری

0 تومان