در حال انجام

کالا با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

اطلاعات شخصی با موفقیت ویرایش شد
W&H  
Lina  - اتوکلاو کلاس B لینا 22 لیتری

اتوکلاو کلاس B لینا 22 لیتری دبلیو اند اچ

22,661,100 تومان
 - موتور جراحی ایمپلنت SI923 + کنتراآنگل جراحی WI-75E KM

موتور جراحی ایمپلنت SI923 + کنتراآنگل جراحی WI-75E KM دبلیو اند اچ

20,862,600 تومان
Multiport - دستگاه مولتی پورت

دستگاه مولتی پورت دبلیو اند اچ

1,133,600 تومان
WI – 75 E/KM - آنگل جراحی ایمپلنتولوژی 20:1

آنگل جراحی ایمپلنتولوژی 20:1 دبلیو اند اچ

5,155,000 تومان
ALEGRA - ست سه عددی ALEGRA

ست سه عددی ALEGRA دبلیو اند اچ

2,834,000 تومان
ALEGRA WE-56 T - کنترا آنگل WE-56 T

کنترا آنگل WE-56 T دبلیو اند اچ

959,200 تومان
AM-20 E RM - BC - ایرموتور AM-20 E

ایرموتور AM-20 E دبلیو اند اچ

899,250 تومان
ALEGRA TE -  95 RM-BC - سر توربین ALEGRA TE -  95

سر توربین ALEGRA TE - 95 دبلیو اند اچ

1,079,100 تومان
ALEGRA HE-43 T - هندپیس مستقیم  HE-43 T

هندپیس مستقیم HE-43 T دبلیو اند اچ

419,650 تومان
AM-25 A RM-BC - ایرموتور AM-25 A

ایرموتور AM-25 A دبلیو اند اچ

1,918,400 تومان
AM-25 E RM - ایرموتور AM-25 E RM

ایرموتور AM-25 E RM دبلیو اند اچ

1,438,800 تومان
ALEGRA WE-56 A - کنترا آنگل WE-56 A

کنترا آنگل WE-56 A دبلیو اند اچ

1,618,650 تومان
SYNEA Vision TK-97 L - سرتوربین نوری  TK-97 L

سرتوربین نوری TK-97 L دبلیو اند اچ

4,469,000 تومان
 SYNEA Vision TK-98 L - سرتوربین نوری  TK-98 L

سرتوربین نوری TK-98 L دبلیو اند اچ

4,469,000 تومان
  SYNEA Fusion TG-97 L - سر توربین نوری  TG-97 L

سر توربین نوری TG-97 L دبلیو اند اچ

2,757,700 تومان
Roto Quick coupling RQ-34 - کوپلینگ روتوکوئیک RQ-34

کوپلینگ روتوکوئیک RQ-34 دبلیو اند اچ

937,400 تومان
Roto Quick coupling RQ-24 - کوپلینگ روتوکوئیک RQ-24

کوپلینگ روتوکوئیک RQ-24 دبلیو اند اچ

899,250 تومان
WS-75 L G - آنگل جراحی ایمپلنتولوژی دارای LED

آنگل جراحی ایمپلنتولوژی دارای LED دبلیو اند اچ

7,194,000 تومان
Seal2 - دستگاه سیل2

دستگاه سیل2 دبلیو اند اچ

2,834,000 تومان
SYNEA Fusion TG-98 L - سر توربین نوری   TG-98 L

سر توربین نوری TG-98 L دبلیو اند اچ

2,507,000 تومان
DIST - دستگاه آب مقطر ساز

دستگاه آب مقطر ساز دبلیو اند اچ

1,079,100 تومان
 -  سر توربین نوری ALEGRA LQ97 همراه با کوپلینگ دو سوراخه RQ53

سر توربین نوری ALEGRA LQ97 همراه با کوپلینگ دو سوراخه RQ53 دبلیو اند اچ

4,360,000 تومان
 - سر توربین نوری ALEGRA LQ98 همراه با کوپلینگ دو سوراخه RQ53

سر توربین نوری ALEGRA LQ98 همراه با کوپلینگ دو سوراخه RQ53 دبلیو اند اچ

4,360,000 تومان